date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
30/2023/TT-BYT30/12/2023Quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa
02/2022/NQ-HĐND11/12/2023Nghị quyết về việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025
22/2023/TT-BYT17/11/2023Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
20/2023/TT-BYT14/11/2023Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
75/2023/NĐ-CP07/11/2023Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
19/2023/TT-BYT06/11/2023Hướng dẫn về vị trí việc là công chức ghiệp vụ chuyên ngành y tế
05/2023/TT-BYT10/3/2023Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
04/2023/TT-BYT28/02/2023Thông tư Quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
03/2023/TT-BYT17/02/2023Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở y tế công lập
02/2023/TT-BYT09/02/2023Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/20216/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
19/2022/TT-BYT31/12/2022Thông tư Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
48/2022/QĐ-UBND29/9/2022Về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm
02/2022/TT-BYT18/02/2022Thông tư Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
218/QĐ-BYT27/01/2022Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
37/2021/TT-BYT31/12/2021Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
35/2021/TT-BYT31/12/2021Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
29/2021/TT-BYT24/12/2021Thông tư Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động
28/2021/TT-BYT20/12/2021Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
3524/QĐ-UBND10/12/2021Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
23/2021/TT-BYT09/12/2021Thông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
23/2021/TT-BYT09/12/2021Thông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
20/2021/TT-BYT26/11/2021Thông tư Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
16/2021/TT-BYT08/11/2021Thông tư Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
10/2021/TT-BYT30/6/2021Thông tư Quy định danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
1903/QĐ-UBND07/6/2021Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
1902/QĐ-UBND07/6/2021Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
07/2021/TT-BYT27/5/2021Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
05/2021/TT-BYT05/5/2021Thông tư Quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
1084/QĐ-UBND02/4/2021Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
1079/QĐ-UBND02/4/2021Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
1/2
12

Công khai kết quả giải quyết TTHC