date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 13 (2022-2023)

Đăng lúc: 09:47:31 03/04/2023 (GMT+7)

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 13 (2022-2023) được tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống

              Các lĩnh vực thi gồm: (1) Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; (2) Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; (3) Vật liệu, hóa chất, năng lượng; (4) nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; (5) Y, dược; (6) Giáo dục và đào tạo.

Đối tượng dự thi là cá nhân đang làm việc và sinh sống tại Thanh Hóa, người Thanh Hóa ở tỉnh ngoài, nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có giải pháp và áp dụng các giải pháp thuộc 1 trong 6 lĩnh vực nêu trên tại Thanh Hóa có hiệu quả từ năm 2017 trở lại đây.

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi là tính mới, sáng tạo so với trình độ kỹ thuật ở Thanh Hóa và Việt Nam; khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Thanh Hóa và Việt Nam; đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội…

Thời hạn nhận hồ sơ, xét duyệt giải pháp dự thi bắt đầu từ khi công bố Thể lệ đến hết ngày 30-6-2023 (theo dấu bưu điện hoặc xác nhận của Ban Tổ chức).

Ban Tổ chức sẽ tổ chức chấm và xếp giải cấp tỉnh từ ngày 10/7/2023 đến 15/8/2023. Đồng thời, tổ chức tuyển chọn tối đa 20 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh theo tiêu chuẩn, thể lệ quy định gửi tham gia Hội thi toàn quốc trước ngày 31/8/2023.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 6 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 24 giải khuyến khích.

Kế hoạch số 857/ KH –HTSTKT về việc tổ chức triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật thanh hóa lần thứ 13 (2022 - 2023) tại đây;

Quyết định số 858/QĐ-LHH ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 13 (2022-2023) tại đây.
          Thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật thanh hóa lần thứ 13 (2022 - 2023) tại đây;

Công văn số 4403/SYT-NVY ngày 04/11/2022  thông báo kế hoạch tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 13 (2022-2023) tại đây.

Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế

Công khai kết quả giải quyết TTHC