date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Hội nghị triển khai chiến dịch tăng cường các hoạt động đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu 90-90-90 về phòng chống HIV/AIDS

Đăng lúc: 07:42:37 27/06/2017 (GMT+7)

Ngày 23/6/2017, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch tăng cường các hoạt động đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu 90 - 90 - 90 về phòng chống HIV/AIDS. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam; Chương trình Phòng chống HIV/AIDS và lao CDC tại Việt Nam; Các phòng chức năng cục phòng chống HIV/AIDS; Dự án VAAC – US.CDC; Tham dự Hội nghị có thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo 27 huyện, thị xã, thành phố.

 Kế hoạch 90-90-90 gồm 3 mục tiêu: 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục và 90% số người điều trị ARV kiểm soát được virus ở mức thấp và ổn định. Hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 mà Liên hợp quốc đã đề ra, Thanh Hóa là 1 trong 5 tỉnh, thành phố trên cả nước được lựa chọn triển khai thí điểm Kế hoạch này từ năm 2015 đến năm 2017, do Cục Phòng chống HIV/AIDS, Văn phòng PEPFAR và Dự án Quỹ toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS triển khai.

Theo báo cáo, tổng số người nhiễm HIV được phát hiện đến thời điểm tháng 5-2017 tại Thanh Hóa là 7.662 người, số quản lý được là 4.498 người; số bệnh nhân tử vong 1.983 người, hiện số bệnh nhân HIV/AIDS đang được điều trị ARV là 3.368 bệnh nhân. Kết quả thực hiện mục tiêu 90 – 90 – 90 đến tháng 5/2017 cụ thể: Mục tiêu 90 thứ nhất đạt 54%; mục tiêu 90 thứ hai đạt 40,4%; mục tiêu 90 thứ ba mới chỉ đạt 17.8%. Trước tình hình đó Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội  và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh triển khai chiến dịch tăng cường các hoạt động đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu 90 - 90 – 90 trong 2 tháng (15/6 – 15/8/2017) với các hoạt động cụ thể về điều phối, chỉ đạo; tiếp cận cộng đồng; tư vấn xét nghiệm HIV; điều trị cho người nhiễm HIV; Hỗ trợ kỹ thuật tại tuyến huyện, xã; đẩy mạnh công tác truyền thông…nhằm phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu tập trung trao đổi, đóng góp một số ý kiến, như: những khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu của các địa phương; việc mở rộng tư vấn xét nghiệm HIV tại các xã trên địa bàn tỉnh; Rà soát lại các đối tượng có nguy cơ cao; triển khai các đợt tiếp cận, tư vấn xét nghiệm và điều trị ARV lưu động; mở rộng cấp phát thuốc ARV cũng như các cơ sở cấp phát thuốc methadone.…

Thời gian tới, cần tăng cường kết quả các chương trình hướng tới mục tiêu 90 - 90 - 90 về phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là số xét nghiệm HIV dương tính, số bệnh nhân mới đưa vào điều trị và số bệnh nhân duy trì điều trị; Cần huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị và cộng đồng vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn.  

Thanh Huyền – T4G

Công khai kết quả giải quyết TTHC