date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Thực hiện quản lý trang thiết bị y tế loại B, C, D theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ.

Đăng lúc: 15:25:58 12/03/2022 (GMT+7)

Ngày 11/3/2022, Sở Y tế ban hành văn bản số 1036/SYT-KHTC V/v công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 98/2021/NĐ-CP). Để quản lý trang thiết bị y tế theo quy định của Chính phủ, Sở Y tế đề nghị các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc chữa bệnh, các cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thực hiện một số nội dung như sau: Chi tiết tại đây.

Công khai kết quả giải quyết TTHC