date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Quyết định về việc thu hồi Số lưu hành trang thiết bị y tế

Đăng lúc: 15:05:25 25/06/2022 (GMT+7)

 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1640/QĐ-BYT ngày 24/06/2022 Về việc thu hồi Số lưu hành trang thiết bị y tế.
Chi tiết tại đây.

Công khai kết quả giải quyết TTHC