date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Quyết định Bộ Y tế về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phƣơng tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đăng lúc: 09:40:51 08/08/2022 (GMT+7)

 Bộ Y tế ban  hành Quyết định số 2171/QĐ-BYT ngày 05/8/2022 về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Công khai kết quả giải quyết TTHC