date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Công bố TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế

Đăng lúc: 11:02:26 16/08/2023 (GMT+7)

Ngày 15/8/2023, Bộ Y tế ban hành quyết định số 3212/QĐ-BYT ngày 15/8/2023 về việc công bố TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế tại Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 6/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 Ngày 15/8/2023, Bộ Y tế ban hành quyết định số 3212/QĐ-BYT ngày 15/8/2023 về việc công bố TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế tại Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 6/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Chi tiết tại đây

Công khai kết quả giải quyết TTHC