date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Dược - Vật tư y tế

Công văn của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế

Ngày 01/4/2022, Bộ Y tế ban hành văn bản số 1672/BYT-TB-CT về việc triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế

Thực hiện quản lý trang thiết bị y tế loại B, C, D theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ.

Ngày 11/3/2022, Sở Y tế ban hành văn bản số 1036/SYT-KHTC V/v công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ.

Công điện của Bộ Y tế Về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 03/3/2022, Bộ Y tế ban hành công điện số 286/CĐ-BYT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Công khai kết quả giải quyết TTHC