date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học Cập nhật đến ngày: 9/11/2021

Đăng lúc: 09:42:41 11/11/2021 (GMT+7)

 Danh sách cơ sở  xét nghiệm tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học Cập nhật đến ngày: 9/11/2021.
Xem chi tiết văn bản tại đây và danh sách tại đây.

Công khai kết quả giải quyết TTHC