date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính ngành y tế

Đăng lúc: 07:45:54 15/04/2021 (GMT+7)

Ngày 13/4/2021, Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1420/KH-SYT về việc kiểm tra CCHC năm 2021 tại các đơn vị y tế trong ngành.

Thực hiện Quyết định số 5476/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 4776/KH-SYT ngày 29/12/2020 của Giám đốc Sở Y tế về Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế Thanh Hóa, ngày 13/4/2021, Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1420/KH-SYT về việc kiểm tra CCHC năm 2021. Nội dung kiểm tra chi tiết tại đây. 

Công khai kết quả giải quyết TTHC