date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Cải cách hành chính

Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Thông báo mã số hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.
12

Công khai kết quả giải quyết TTHC