date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2018 – 2021

Đăng lúc: 14:45:38 30/09/2022 (GMT+7)

Thực hiện Kết luận số 366a/KL-HĐND ngày 07/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021; Công văn số 12748/UBND-THKH ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021, ngày 29/9/2022, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch số 3901/KH-SYT ngày 29/9/2022 về Khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2018 – 2021 .
Chi tiết kế hoạch tại đây

Công khai kết quả giải quyết TTHC