date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Công khai kết quả giải quyết TTHC và công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC quý IV/2020

Đăng lúc: 10:36:56 21/12/2020 (GMT+7)

 Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa công khai kết quả giải quyết TTHC và công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC quý IV/2020:

Đến thời điểm hiện tại, ngành y tế có 181 TTHC. Hiện có 122 TTHC (trừ một số TTHC đặc thù) chiếm 100% thực hiện tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc được niêm yết công khai thủ tục và kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TTPVHCC). Tất cả các TTHC Danh mục thủ tục hành chính được công bố công khai trên trang Cổng dịch vụ công Quốc gia về TTHC, và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Thanh Hóa.

Trong kỳ (16/9/2020-15/12/2020), Sở Y tế tiếp nhận 1.338 hồ sơ TTHC trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn: 876;  số hồ sơ đang trong hạn giải quyết: 234; số hồ sơ quá hạn: không có; số hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: 228 (Xem chi tiết tại đây).

Hiện tại, tất cả hồ sơ TTHC trên đều thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và được tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế đặt tại TTPVHCC tỉnh.

Cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa TTPVHCC tỉnh luôn làm đúng nhiệm vụ và chức trách được giao,thực hiện đúng quy trình, trình tự tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ và trả kết quả. Luôn nhiệt tình, chu đáo trong việc đón tiếp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến thực hiện các TTHC, không sách nhiễu, gây phiền hà đến việc nộp hồ sơ của các tổ chức cá nhân. Tỷ lệ tổ chức, công dân đánh giá mức độ hài lòng đến rất hài lòng đạt 100%. Bên cạnh đó cán bộ cũng đã tích cực thực hiện việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và việc thực hiện các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần tăng các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến mà UBND tỉnh đề ra.

Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC: Trong năm có 01 ý kiến phản ánh hệ thống Một cửa tại TTPVHCC không gửi mail thông báo kết quả cho công dân khi công dân thực hiện TTHC lĩnh vực dược phẩm. Vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của TTPVHCC tỉnh; TTPVHCC đã trả lời công dân và xem xét khắc phục. 01 câu hỏi về chứng chỉ tin học thuộc công tác tổ chức cán bộ. Sở Y tế đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục để trả lời công dân.

Công khai kết quả giải quyết TTHC