date
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ THANH HÓA

Cải cách hành chính

Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Ngày 30/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1846/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 6223/KH-SYT ngày 30/12/2021 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022.

Ngành Y tế Thanh Hóa đẩy mạnh cải cách hành chính

Những năm qua, Ngành Y tế Thanh Hóa đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của người dân.

Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính ngành y tế

Ngày 13/4/2021, Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1420/KH-SYT về việc kiểm tra CCHC năm 2021 tại các đơn vị y tế trong ngành.

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế Thanh Hóa

Ngày 29/12/2020, Sở Y tế ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế.

Kế hoạch Truyền thông về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công giai đoạn 2021-2022 ngành Y tế

Ngày 24/12/2020 Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 4692/KH-SYT về Kế hoạch Truyền thông về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công giai đoạn 2021-2022 ngành Y tế.

Ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

Bổ sung thủ tục hành chính theo quyết định 4983/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
12

Công khai kết quả giải quyết TTHC