Trang chủ |  Giới thiệu  |    Tel: 115  |    Hỏi đáp  |    Hộp thư  |    Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu
Ban Lãnh đạo
Bản đồ
Danh bạ Điện thoại Y tế
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Tin trong nước, thế giới
Tin hoạt động ngành
Thông tin cần biết
PHÒNG, BAN, CHI CỤC
Văn phòng
Tổ chức Cán bộ
Kế hoạch - Tài chính
Nghiệp vụ Y
Quản lý Dược
Thanh tra
Quản lý HNYD Tư nhân
Chi cục Dân số KHHGĐ
Chi cục ATVSTP
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TT Y Tế Tuyến Tỉnh
Bệnh viện
Y Tế Tuyến Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục một cửa
Hành nghề Y Dược TN
Cơ sở HN Y - Dược
QUẢN LÝ VĂN BẢN
Hệ thống văn bản
Quyết định của Giám đốc
THỐNG KÊ Y TẾ
Khám chữa bệnh
Dự án Y tế
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỎI ĐÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
Lượt truy cập
15276405
      HỆ THỐNG VĂN BẢN
Công văn số 418/SYT-QLD, ngày 29/3/2012 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
Cập nhập ngày 29/3/2012
Về việc: "Rút số đăng ký thuốc".

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 418/SYT-QLD

Thanh hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2012

V/v:Rút số đăng ký thuốc.

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong ngành có liên quan

         

   Căn cứ các quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam;

   Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-QLD ngày 16/3/2012 của Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế về việc rút số đăng ký đối với thuốc Turifaton, SĐK: QLĐB-307-11, do Công ty cổ phần Sinh học Dược phẩm Ba Đình đăng ký và sản xuất. Lý do: Thuốc Turifaton được sản xuất không đúng với hồ sơ đã đăng ký tại Cục Quản lý dược;

   Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-QLDngày 16/3/2012 của Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế về việc rút số đăng ký đối với thuốc Sedo-Euvi, SĐK: VD-11574-10, do Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm đăng ký và sản xuất. Lý do: Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm đề nghị rút số đăng ký của thuốc Sedo-Euvi trên cơ sở công văn  khuyến cáo của Cục Quản lý Dược về các thuốc chứa phối hợp Aminophylin, Phenobarbital, Papaverin;

   Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-QLD ngày 16/3/2012 của Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế về việc rút số đăng ký đối với thuốc Kimer, SĐK: VN-9021-09, do Công ty cổ phần Dược phẩm Kim Tinh đăng ký, Công ty Incepta Pharmaceuticals Limited, Bangladesh sản xuất. Lý do: Công ty cổ phần Dược phẩm Kim Tinh đề nghị rút số đăng ký của thuốc Kimer, do không có nhu cầu thị trường đối với sản phẩm này;

   Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-QLD ngày 16/3/2012 của Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế về việc rút số đăng ký đối với thuốc Kimporim injection 40mg, SĐK: VN-9485-10, do Công ty cổ phần Dược phẩm Kim Tinh đăng ký, Công ty Myungmoon Pharmaceutical Co., Ltd., Korea sản xuất. Lý do: Công ty cổ phần Dược phẩm Kim Tinh đề nghị rút số đăng ký của thuốc Kimporim injection 40mg, do không có nhu cầu thị trường đối với sản phẩm này;

   Sở Y tế Thanh Hoá thông báo:

   1. Rút số đăng ký đối với các thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam:

   - Thuốc Turifaton, SĐK: QLĐB-307-11, do Công ty cổ phần Sinh học Dược phẩm Ba Đình đăng ký và sản xuất;

   - Thuốc Sedo-Euvi, SĐK: VD-11574-10, do Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm đăng ký và sản xuất;

   - Thuốc Kimer, SĐK: VN-9021-09, do Công ty cổ phần Dược phẩm Kim Tinh đăng ký, Công ty Incepta Pharmaceuticals Limited, Bangladesh sản xuất;

   - Thuốc Kimporim injection 40mg, SĐK: VN-9485-10, do Công ty cổ phần Dược phẩm Kim Tinh đăng ký, Công ty Myungmoon Pharmaceutical Co., Ltd., Korea sản xuất;

   2. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông các loại thuốc đã rút số đăng ký nêu trên;

   3. Phòng Quản lý Dược, các phòng ban chức năng của Sở Y tế, phòng y tế huyện, thị, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành./.

 

KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu: VT, QLD.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Thị Bích (Đã ký)

 


Các tin khác
   Công văn số 2115/SYT-QLD, ngày 25/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 2103/SYT-QLD, ngày 24/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 2101/SYT-NVY, ngày 24/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 2099/SYT-VP, ngày 21/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Kế hoạch số 66-KH/ĐUYT, ngày 17/10/2016 của Đảng ủy Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 2098/SYT-NVY, ngày 21/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 2096/SYT-NVY, ngày 21/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Thông báo số 2070/TB-SYT, ngày 20/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Giấy mời số 2084/GM-SYT, ngày 20/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 2083/SYT-NVY, ngày 20/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 2075/SYT-NVY, ngày 20/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Thông báo số 2064/TB-SYT, ngày 18/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 2063/SYT-TTr, ngày 18/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 2062/SYT-VP, ngày 18/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 2044/SYT-QLD, ngày 18/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
TIN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân dân
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tuyên dương và trao học bổng học sinh giỏi, học sinh vượt khó là con cán bộ ngành Y tế Thanh Hóa
VĂN BẢN MỚI
Công văn số 2115/SYT-QLD, ngày 25/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
KHÁM CHỮA BỆNH
Một số chỉ tiêu hoạt động ngành Y tế Thanh Hóa 2010-2012
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y - dược, thành tựu và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015
THÔNG TIN CẦN BIẾT
10 điều nên biết về bệnh sốt xuất huyết Dengue
TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH Y TẾ TỈNH THANH HÓA
Đơn vị chủ quản: Sở Y tế Thanh Hoá
Địa chỉ: Số 101 - Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: (037). 3 759 313; Email: syt@thanhhoa.gov.vn