Trang chủ |  Giới thiệu  |    Tel: 115  |    Hỏi đáp  |    Hộp thư  |    Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu
Ban Lãnh đạo
Bản đồ
Danh bạ Điện thoại Y tế
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Tin trong nước, thế giới
Tin hoạt động ngành
Thông tin cần biết
PHÒNG, BAN, CHI CỤC
Văn phòng
Tổ chức Cán bộ
Kế hoạch - Tài chính
Nghiệp vụ Y
Quản lý Dược
Thanh tra
Quản lý HNYD Tư nhân
Chi cục Dân số KHHGĐ
Chi cục ATVSTP
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TT Y Tế Tuyến Tỉnh
Bệnh viện
Y Tế Tuyến Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục một cửa
Hành nghề Y Dược TN
Cơ sở HN Y - Dược
QUẢN LÝ VĂN BẢN
Hệ thống văn bản
Quyết định của Giám đốc
THỐNG KÊ Y TẾ
Khám chữa bệnh
Dự án Y tế
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỎI ĐÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
Lượt truy cập
17300469
      HỆ THỐNG VĂN BẢN
Thông báo của Sở Y tế Thanh Hóa
Cập nhập ngày 28/2/2011
Về việc: “Thay đổi tên miền của Trang thông tin điện tử Ngành Y tế và Hộp thư điện tử”

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thanh hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2011

      

 

THÔNG BÁO

Về việc: “Thay đổi tên miền của Trang thông tin điện tử Ngành Y tế và Hộp thư điện tử”

 

   Để thuận tiện cho việc truy cập Trang thông tin Điện tử Ngành Y tế, Sở Y tế Thanh Hóa Thông báo bắt đầu từ ngày 01/3/2011 Trang thông tin Điện tử của Ngành theo được truy cập theo tên miền sau:

http://ytethanhhoa.gov.vn

Hoặc

http://syt.thanhhoa.gov.vn

   Địa chỉ thư điện tử:

          admin@ytethanhhoa.homedns.org

   Được thay đổi thành:

          admin@ytethanhhoa.gov.vn  (admin là tên của đơn vị)

   Vậy Sở Y tế Thông báo để các đơn vị biết./.

 

K.T/ GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Thành

 (Ghi chú: Trong quá trình thao tác có vấn đề gì xin liên hệ theo số điện thoại: 0913.026.488)

 


Các tin khác
   Thông báo số lượng thuốc trúng thầu đã mua hết Quí I/2017.
   Công văn số 748/SYT-CĐN, ngày 24/4/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 743/SYT-NVY, ngày 24/4/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 740/SYT-NVY, ngày 21/4/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1914/BYT-BH, ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
   Thông tư số 02/2017/TT-BYT, ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế
   Công văn số 735/SYT-TCCB, ngày 21/4/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 12/PHTH-BGV, ngày 21/4/2017 của Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa
   Công văn số 726/SYT-TCCB, ngày 21/4/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Giấy mời số 723/GM-SYT, ngày 20/4/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 720/SYT-NVY, ngày 20/4/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 718/SYT-QLD, ngày 20/4/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 706/SYT-QLD, ngày 18/4/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 711/SYT-TCCB, ngày 19/4/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 696/CTr-SYT, ngày 18/4/2017 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
TIN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân dân
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Sở Y tế triển khai Luật Dược số 105/2016/QH13 và các Quy định về điều kiện kinh doanh Dược
VĂN BẢN MỚI
Thông báo số lượng thuốc trúng thầu đã mua hết Quí I/2017.
KHÁM CHỮA BỆNH
Một số chỉ tiêu hoạt động ngành Y tế Thanh Hóa 2010-2012
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y - dược, thành tựu và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015
THÔNG TIN CẦN BIẾT
10 điều nên biết về bệnh sốt xuất huyết Dengue
TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH Y TẾ TỈNH THANH HÓA
Đơn vị chủ quản: Sở Y tế Thanh Hoá
Địa chỉ: Số 101 - Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: (037). 3 759 313; Email: syt@thanhhoa.gov.vn