Trang chủ |  Giới thiệu  |    Tel: 115  |    Hỏi đáp  |    Hộp thư  |    Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu
Ban Lãnh đạo
Bản đồ
Danh bạ Điện thoại Y tế
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Tin trong nước, thế giới
Tin hoạt động ngành
Thông tin cần biết
PHÒNG, BAN, CHI CỤC
Văn phòng
Tổ chức Cán bộ
Kế hoạch - Tài chính
Nghiệp vụ Y
Quản lý Dược
Thanh tra
Quản lý HNYD Tư nhân
Chi cục Dân số KHHGĐ
Chi cục ATVSTP
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TT Y Tế Tuyến Tỉnh
Bệnh viện
Y Tế Tuyến Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục một cửa
Hành nghề Y Dược TN
Cơ sở HN Y - Dược
QUẢN LÝ VĂN BẢN
Hệ thống văn bản
Quyết định của Giám đốc
THỐNG KÊ Y TẾ
Khám chữa bệnh
Dự án Y tế
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỎI ĐÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
Lượt truy cập
6614238
      HỆ THỐNG VĂN BẢN
Thông báo của Sở Y tế Thanh Hóa
Cập nhập ngày 28/2/2011
Về việc: “Thay đổi tên miền của Trang thông tin điện tử Ngành Y tế và Hộp thư điện tử”

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thanh hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2011

      

 

THÔNG BÁO

Về việc: “Thay đổi tên miền của Trang thông tin điện tử Ngành Y tế và Hộp thư điện tử”

 

   Để thuận tiện cho việc truy cập Trang thông tin Điện tử Ngành Y tế, Sở Y tế Thanh Hóa Thông báo bắt đầu từ ngày 01/3/2011 Trang thông tin Điện tử của Ngành theo được truy cập theo tên miền sau:

http://ytethanhhoa.gov.vn

Hoặc

http://syt.thanhhoa.gov.vn

   Địa chỉ thư điện tử:

          admin@ytethanhhoa.homedns.org

   Được thay đổi thành:

          admin@ytethanhhoa.gov.vn  (admin là tên của đơn vị)

   Vậy Sở Y tế Thông báo để các đơn vị biết./.

 

K.T/ GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Thành

 (Ghi chú: Trong quá trình thao tác có vấn đề gì xin liên hệ theo số điện thoại: 0913.026.488)

 


Các tin khác
   Công văn số 1552/SYT-NVY, ngày 22/7/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1551/SYT-NVY, ngày 22/7/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1547/SYT-TTr, ngày 22/7/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1542/SYT-NVY, ngày 21/7/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Thông báo tuyển sinh
   Thông báo số 1525/TB-SYT, ngày 21/7/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1516/SYT-QLD, ngày 21/7/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Thông báo tuyển sinh
   Công văn số 1507/SYT-NVY, ngày 18/7/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1506/SYT-NVY, ngày 18/7/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1499/SYT-NVY, ngày 17/7/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1497/SYT-NVY, ngày 17/7/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 11636/QLD-CL, ngày 09/7/2014 của Cục quản lý dược - Bộ Y tế
   Công văn số 11393/QLD-ĐK, ngày 04/7/2014 của Cục quản lý dược - Bộ Y tế
   Thông báo tuyển sinh
TIN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI
Thế giới sẽ có 75 triệu trẻ béo phì vào năm 2025
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Ban chỉ đạo phòng phòng chống mù lòa tỉnh Thanh Hóa triển khai công tác phòng chống mù lòa 11 huyện miền núi năm 2014
VĂN BẢN MỚI
Công văn số 1552/SYT-NVY, ngày 22/7/2014 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
KHÁM CHỮA BỆNH
Một số chỉ tiêu hoạt động ngành Y tế Thanh Hóa 2010-2012
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y - dược, thành tựu và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai
TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH Y TẾ TỈNH THANH HÓA
Đơn vị chủ quản: Sở Y tế Thanh Hoá
Địa chỉ: Số 101 - Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: (037). 3 759 313; Email: syt@thanhhoa.gov.vn