Trang chủ |  Giới thiệu  |    Tel: 115  |    Hỏi đáp  |    Hộp thư  |    Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu
Ban Lãnh đạo
Bản đồ
Danh bạ Điện thoại Y tế
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Tin trong nước, thế giới
Tin hoạt động ngành
Thông tin cần biết
PHÒNG, BAN, CHI CỤC
Văn phòng
Tổ chức Cán bộ
Kế hoạch - Tài chính
Nghiệp vụ Y
Quản lý Dược
Thanh tra
Quản lý HNYD Tư nhân
Chi cục Dân số KHHGĐ
Chi cục ATVSTP
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TT Y Tế Tuyến Tỉnh
Bệnh viện
Y Tế Tuyến Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục một cửa
Hành nghề Y Dược TN
Cơ sở HN Y - Dược
QUẢN LÝ VĂN BẢN
Hệ thống văn bản
Quyết định của Giám đốc
THỐNG KÊ Y TẾ
Khám chữa bệnh
Dự án Y tế
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỎI ĐÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
Lượt truy cập
8428354
      HỆ THỐNG VĂN BẢN
Thông báo của Sở Y tế Thanh Hóa
Cập nhập ngày 28/2/2011
Về việc: “Thay đổi tên miền của Trang thông tin điện tử Ngành Y tế và Hộp thư điện tử”

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thanh hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2011

      

 

THÔNG BÁO

Về việc: “Thay đổi tên miền của Trang thông tin điện tử Ngành Y tế và Hộp thư điện tử”

 

   Để thuận tiện cho việc truy cập Trang thông tin Điện tử Ngành Y tế, Sở Y tế Thanh Hóa Thông báo bắt đầu từ ngày 01/3/2011 Trang thông tin Điện tử của Ngành theo được truy cập theo tên miền sau:

http://ytethanhhoa.gov.vn

Hoặc

http://syt.thanhhoa.gov.vn

   Địa chỉ thư điện tử:

          admin@ytethanhhoa.homedns.org

   Được thay đổi thành:

          admin@ytethanhhoa.gov.vn  (admin là tên của đơn vị)

   Vậy Sở Y tế Thông báo để các đơn vị biết./.

 

K.T/ GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Thành

 (Ghi chú: Trong quá trình thao tác có vấn đề gì xin liên hệ theo số điện thoại: 0913.026.488)

 


Các tin khác
   Công văn số 181/SYT-NVY, ngày 28/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 180/SYT-NVY, ngày 28/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1361/QLD-CL, ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế
   Quyết định số 5464/QĐ-BYT, ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế
   Công văn số 176/SYT-NVY, ngày 27/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 175/SYT-NVY, ngày 27/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 709-CV/ĐU, ngày 22/01/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
   Công văn số 154/SYT-TCCB, ngày 23/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 151/SYT-NVY, ngày 23/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.
   Công văn số 149/SYT-NVY, ngày 23/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.
   Công văn số 147/SYT-QLD, ngày 23/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.
   Công văn số 146/SYT-QLD, ngày 23/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.
   Thông báo Tuyển sinh
   Thông báo số 145/TB-SYT, ngày 23/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Thông báo của Đảng ủy Sở Y tế Thanh Hóa
TIN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI
Đưa vào hoạt động trung tâm dịch vụ xạ trị hiện đại
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm An toàn thực phẩm Khu kinh tế Nghi Sơn – Tĩnh Gia năm 2014, xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2015
VĂN BẢN MỚI
Công văn số 181/SYT-NVY, ngày 28/01/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
KHÁM CHỮA BỆNH
Một số chỉ tiêu hoạt động ngành Y tế Thanh Hóa 2010-2012
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y - dược, thành tựu và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Cảnh giác đột quị não khi giao mùa
TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH Y TẾ TỈNH THANH HÓA
Đơn vị chủ quản: Sở Y tế Thanh Hoá
Địa chỉ: Số 101 - Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: (037). 3 759 313; Email: syt@thanhhoa.gov.vn