Trang chủ |  Giới thiệu  |    Tel: 115  |    Hỏi đáp  |    Hộp thư  |    Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu
Ban Lãnh đạo
Bản đồ
Danh bạ Điện thoại Y tế
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Tin trong nước, thế giới
Tin hoạt động ngành
Thông tin cần biết
PHÒNG, BAN, CHI CỤC
Văn phòng
Tổ chức Cán bộ
Kế hoạch - Tài chính
Nghiệp vụ Y
Quản lý Dược
Thanh tra
Quản lý HNYD Tư nhân
Chi cục Dân số KHHGĐ
Chi cục ATVSTP
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TT Y Tế Tuyến Tỉnh
Bệnh viện
Y Tế Tuyến Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục một cửa
Hành nghề Y Dược TN
Cơ sở HN Y - Dược
QUẢN LÝ VĂN BẢN
Hệ thống văn bản
Quyết định của Giám đốc
THỐNG KÊ Y TẾ
Khám chữa bệnh
Dự án Y tế
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỎI ĐÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
Lượt truy cập
10077828
      HỆ THỐNG VĂN BẢN
Thông báo của Sở Y tế Thanh Hóa
Cập nhập ngày 28/2/2011
Về việc: “Thay đổi tên miền của Trang thông tin điện tử Ngành Y tế và Hộp thư điện tử”

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thanh hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2011

      

 

THÔNG BÁO

Về việc: “Thay đổi tên miền của Trang thông tin điện tử Ngành Y tế và Hộp thư điện tử”

 

   Để thuận tiện cho việc truy cập Trang thông tin Điện tử Ngành Y tế, Sở Y tế Thanh Hóa Thông báo bắt đầu từ ngày 01/3/2011 Trang thông tin Điện tử của Ngành theo được truy cập theo tên miền sau:

http://ytethanhhoa.gov.vn

Hoặc

http://syt.thanhhoa.gov.vn

   Địa chỉ thư điện tử:

          admin@ytethanhhoa.homedns.org

   Được thay đổi thành:

          admin@ytethanhhoa.gov.vn  (admin là tên của đơn vị)

   Vậy Sở Y tế Thông báo để các đơn vị biết./.

 

K.T/ GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Thành

 (Ghi chú: Trong quá trình thao tác có vấn đề gì xin liên hệ theo số điện thoại: 0913.026.488)

 


Các tin khác
   Công văn số 1771/SYT-NVY, ngày 31/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1769/SYT-NVY, ngày 31/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1768/SYT-NVY, ngày 31/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1764/SYT-NVY, ngày 31/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Thông báo Tuyển sinh
   Công văn số 1753/SYT-NVY, ngày 29/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 81-CV/TWH ngày 10/7/2015 của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
   Công văn số 7348/UBND-THKH, ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
   Thông báo Tuyển sinh
   Công văn số 1724/SYT-KHTC, ngày 27/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1676/SYT-NVY, ngày 21/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế
   Công văn số 1711/SYT-QLD, ngày 23/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Công văn số 1702/SYT-NVY, ngày 23/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
   Thông tư số 16/2015/TT-BYT-BTC, ngày 02/7/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
TIN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI
95 phòng xét nghiệm được phép khẳng định HIV dương tính
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tập huấn truyền thông phòng chống bệnh ung thư cho cán bộ y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện
VĂN BẢN MỚI
Công văn số 1771/SYT-NVY, ngày 31/7/2015 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa
KHÁM CHỮA BỆNH
Một số chỉ tiêu hoạt động ngành Y tế Thanh Hóa 2010-2012
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y - dược, thành tựu và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Phòng và xử trí bệnh gây ra do nắng nóng
TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH Y TẾ TỈNH THANH HÓA
Đơn vị chủ quản: Sở Y tế Thanh Hoá
Địa chỉ: Số 101 - Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: (037). 3 759 313; Email: syt@thanhhoa.gov.vn