Trang chủ |  Giới thiệu  |    Tel: 115  |    Hỏi đáp  |    Hộp thư  |    Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu
Ban Lãnh đạo
Bản đồ
Danh bạ Điện thoại Y tế
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Tin trong nước, thế giới
Tin hoạt động ngành
Thông tin cần biết
PHÒNG, BAN, CHI CỤC
Văn phòng
Tổ chức Cán bộ
Kế hoạch - Tài chính
Nghiệp vụ Y
Quản lý Dược
Thanh tra
Quản lý HNYD Tư nhân
Chi cục Dân số KHHGĐ
Chi cục ATVSTP
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TT Y Tế Tuyến Tỉnh
Bệnh viện
Y Tế Tuyến Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục một cửa
Hành nghề Y Dược TN
Cơ sở HN Y - Dược
QUẢN LÝ VĂN BẢN
Hệ thống văn bản
Quyết định của Giám đốc
THỐNG KÊ Y TẾ
Khám chữa bệnh
Dự án Y tế
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HỎI ĐÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
Lượt truy cập
17300473

PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo công văn số 911/SYT-TC, ngày 11/9/2003 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá)

 

I. CHỨC NĂNG:

Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân thuộc Sở Y tế Thanh Hoá, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần huy động mọi nguồn lực chủa xã hội cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và xã hội hoá công tác y tế.

 

II. NHIỆM VỤ.

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực hành nghêg y dược tư nhân, ban hành và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển  mạng lứi hànhnghêg y dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản Quản lý Nhà nước về hoạt động hànhnghề y dược tư nhân, bao gồm cả việc xây dựng mô hình và cơ chế quản lý hành nghề y dược tư nhân phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và thực tiễn của tỉnh, đồng thời điều hành mô hình hoạt động có hiệu quả.

3. Thẩm định hồ sơ từ người xin đăng ký hànhnghề, thẩm định cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, trình Hội động tư vấn xét, cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược, Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền và Trang thiết bị y tế tư nhân,  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược, Pháp lệnh hànhnghề y dược tư nhân, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế.

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người hànhnghề y dược tư nhân.

5. Thu thập số liệu báo cáo từ các  cơ sở hànhnghề để đánh giá, phân tích chất lượng hoạt động hằng năm xây dựng ké hoạch hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

6. Phối hợp với các phòng ban chức năng của cơ quan Sở Y tế thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Pháp luật về hành nghề y dược tư nhân, tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về lĩnh vực hànhnghề y dược tư nhân.

7. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo công tác thi đua, khên thưởng trong công tác  hành nghề y dược tư nhân.

8. Đôn đốc việc thu lệ phí thẩm định, cấp phép các cơ sở hành nghề y dược tư nhân theo quy định của Bộ Tài chính.

9. Tuyên truyền các chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực hànhnghề y dược tư nhân đến nhân dân và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân.

10. Chấp hành sự phân công của Giám đốc Sở Y tế. Tham gia các mặt công tác khác trong lĩnh vực hoạt động của ngành.

TIN TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI
Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh chủ đề vì sức khỏe nhân dân
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Sở Y tế triển khai Luật Dược số 105/2016/QH13 và các Quy định về điều kiện kinh doanh Dược
VĂN BẢN MỚI
Thông báo số lượng thuốc trúng thầu đã mua hết Quí I/2017.
KHÁM CHỮA BỆNH
Một số chỉ tiêu hoạt động ngành Y tế Thanh Hóa 2010-2012
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y - dược, thành tựu và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015
THÔNG TIN CẦN BIẾT
10 điều nên biết về bệnh sốt xuất huyết Dengue
TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH Y TẾ TỈNH THANH HÓA
Đơn vị chủ quản: Sở Y tế Thanh Hoá
Địa chỉ: Số 101 - Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: (037). 3 759 313; Email: syt@thanhhoa.gov.vn